Liên hệ

Ô số 3 tầng 5 tháp A
Tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình,
Hà Nội

141 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

thongtin@nhungtraitimviet.vn

0902686969

Share Ratio
27  Seeds 46  Peers

The BFG 2016 Movie Torrent
Download torrent

The girl named Sofi face Big Friend Giant who, despite the horrific appearance, it looks kind of soul which is considered an outcast by other giants because, unlike them, but he refused to eat children. Sofi has ten years of adventure of a lifetime when he meets Big Friend Giant. Apparently frightened at first, the young girl quickly realized that the 24-meter behemoth is actually very friendly and charming. As their friendship grew, the presence of Sophie attract unwanted attention Bloodbottler, Fleshlumpeater and generous. After traveling to London, Sophie and the BFG must convince Queen Victoria to help them to get rid of all the bad one huge and ever.
BFGBased the Roald Dahl book of the same name, a young orphan Sophie has a huge, BFG (Big Big Friend) and the two go on an adventure to stop the evil that another giant roaming in the human world.
Language: English
Classification: NA
General Release Date: May 21, 2016
Genre: Famili / Fantasy
Running Time: No
Distributor: Walt Disney Pictures
Cast: Marko Rilance, Rubi Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall
Director: Steven Spielberg
Format: 2D

caee6
Share Ratio
13  Seeds 34  Peers

Clown 2014 free movie torrent download
Download torrent

Loving father sees his son’s birthday clown suit is not only to realize the full cycle. Birthday party was spoiled a little boy when his entertainment (clown) canceled. His father and become a clown costume for entertainment, but it is something that is interesting evil curse and not to fall. Star Trek Beyond 2016
 He specializes in eating a little and then go down.
Loving father (Andy Powers) during a brutal killer clown costume somewhere does not come off.
.

caee6
Liên hệ với chúng tôi

Những trái tim Việt

Những trái tim Việt là hội từ thiện chung tay cung các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, lá lành đùm lá rách giúp các em vùng cao và có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ một phần nhỏ bé giúp các em đỡ thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, giúp các em được đến trường được học chữ, nhưng vật dụng đồ dùng cá nhân

Visit us

CS1: Ô số 3 Tầng 5 Tháp A Tòa D2 - 144 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

CS2: 141 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mail us

info@nhungtraitimviet.com.vn

Call us

0432002116

Liên hệ ngay

Thông tin của bận được bảo mật. Vui lòng điền đầy đủ các trường được đánh dấu *