Liên hệ

Ô số 3 tầng 5 tháp A
Tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình,
Hà Nội
thongtin@nhungtraitimviet.vn
0432002116
Tấm Lòng Vàng

Chuyến Tặng quà các em học sinh và thăm chùa Bối Diệp Tự tại – Bình Phước