Liên hệ

Ô số 3 tầng 5 tháp A
Tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình,
Hà Nội
thongtin@nhungtraitimviet.vn
0432002116
Hoạt ĐộngMiền Bắc

[ Miền Bắc – 01 ] :NTTV thăm em bé 3 tuổi bỏng vôi toàn thân lên bàn mổ lần thứ 6