Liên hệ

Ô số 3 tầng 5 tháp A
Tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình,
Hà Nội
thongtin@nhungtraitimviet.vn
0432002116
Hoạt ĐộngMiền Bắc

CẢM NHẬN ĐỢT 70: Lễ Cầu An, Trồng Cây Tại Chùa Hổ Sơn Nam Định – Chùa Thị Hà Nam